KİŞİSEL VERİLERIN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Sayın İlgili,


 

6K Medikal (6K Medikal Sağlık Hizmetleri Bilgisayar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

"6K Medikal" olarak adlandırılmaktadır) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, sizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında bilgilendirmek isteriz.

 

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

 

“Kişisel veri" ile tarafınıza ilişkin Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Adres, Telefon Numarası dahil her türlü kişisel verileriniz ve hastalık geçmişine ilişkin bilgiler, tetkik sonuçlarınız, tedavi görmekte olduğunuz hastane adı, operasyon tarihleriniz, klinik destek hizmeti verdiğimiz ürünlere ait seri numarası, LOT numarası ve model bilgileri gibi sağlık verileriniz dahil özel nitelikli kişisel verileriniz ifade edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

 

Özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren kişisel verilerinizin,

 

 • Tedavinizi yürüten hastane ve ilgili sağlık meslek mensuplarının , tarafınızla ilgili tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin doğru şekilde planlanması ve yürütülmesi için tedavinizde kullanılacak ürününün teknik özellikleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve sağlık meslek mensuplarından ürünlere ilişkin gelen soruların cevaplandırılması,
 • Ürün ile ilgili bir advers etki veya arıza yaşamanız halinde gerekli takip ve bilgilendirmelerin yapılması , bunların analiz merkezleri, Sağlık Bakanlığı ve mevzuat gereği bildirim yapılması gereken diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması, sorunların analizi ve çözümünün sağlanması ,
 • Bu ürünlerin faturalarına ilişkin tedavi gördüğünüz hastane veya SGK gibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen işlemlerin ve her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, geri ödeme işlemleri için gerekli takiplerin yapılması ,
 • 6K Medikal tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin iyileştirilmesi ve planlamaların yapılabilmesi için istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ürünlere ilişkin kullanıcı eğitimleri verilmesi; ürün bedelinin tahsili ve güvence altına alınması , çağrı merkezimiz aracılığıyla ürünlerle ilgili hizmet ve destek sunulması, ürünlerin tarafınıza gönderilebilmesi amacıyla,

 

işlenebilmesi için Kanun m. 6/2 uyarınca açık rızanıza ihtiyacımız bulunmaktadır .

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

 

                Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olması halinde, kişisel verileriniz TİTCK, SGK ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları , yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan;  tedarikçiler, üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir dahil hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve denetleme yetkisine sahip resmi kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

 

Kişisel verileriniz, tedavi gördüğünüz hastane kayıtları , size hizmet veren sağlık meslek mensupları , şirketimiz çalışanları , çevrimiçi sistemlerimiz çağrı merkezimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ;

 

Kanun uyarınca veri ilgilisi sıfatıyla aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız :

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme , işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme.

 

6K Medikal olarak , yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

İletişim İçin:0312 433 6000   6k@6kmedikal.com

 

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

 

"Çerez" tanımı

HTTP çerezi, web çerezi veya tarayıcı çerezi olarak da bilinen çerez, kullanıcının tarayıcısına bilgi göndermek ve tarayıcının bilgiyi web sitesine geri iletmesi için web sitesi tarafından kullanılır. Bu bilgiler kimlik doğrulamak, kullanıcı oturumunu, kullanıcı tercihlerini, alışveriş sepeti içeriklerini tanımlamak veya kullanıcının bilgisayarına metin verileri depolamak yoluyla başarılabilecek tüm diğer şeyleri yapmak için kullanılabilir.

6k Medikal web sitelerinde gezinme

6k Medikal, çerezler aracılığıyla hiçbir kişisel bilgi veya hiçbir bireyle ilgili bilgi toplamaz. Toplanan tek bilgi, bir çerez kimliği (yaklaşık 20 karakter uzunluğunda bir numara) artı bir ülke kimliği kullanılarak toplanır. Bunun anlamı, 6k Medikal'in sadece insan gruplarıyla ilgili olarak istatistiksel verileri kullanabileceği, ama hiçbir şekilde herhangi bir bireysel veya bir bireyle ilgili bilgi veya site faaliyetini tanımlayamayacağıdır.

Kişisel bilgiler, sadece sitedeki kullanıcının aktif olarak bilgileri girdiği ve 6k Medikal'e gönderdiği formlar aracılığıyla toplanır. Bu durumlarda 6k Medikal, kişisel bilgileri toplama ve depolamaya ilişkin kanunlara ve düzenlemelere saygı gösterir ve onlara uyar.

Toplanan bilgiler ne için kullanılır?

Çerezin topladığı bilgiler, 6k Medikal'in ziyaretçilerini ve web sitesi ile nasıl etkileşim içinde olduklarını anlamasına yardımcı olmak için kullanılır. Tüm bilgiler isimsizdir, ama kullanıcının web sitesindeki izleri gibi eğilimleri takip eder.

Hangi bilgiler toplanır?

Çerez tarafından toplanan bilgiler, Google Analytics tarafından tanımlanır ve aşağıdaki gibi bilgilerdir:

 • Geçerli site ziyaretinin saati.
 • Sitenin ziyaret edilip edilmediği ve en son ne zaman ziyaret edildiği.
 • Kullanıcının hangi siteden 6k Medikal web sitesine geldiği (birinci taraf çerezlerinin siteler arasında bilgi paylaşmadığını unutmayın).
 • Ülke, eyalet, şehir gibi bilgileri tanımlamak için kullanılan IP adresi (bu IP coğrafi konumlama olarak bilinir). Çerezler ad, e-posta adresi veya başka adres ya da fatura bilgileri gibi bilgileri toplamaz.
 • Aynı zamanda Google Analytics Hizmet Koşulları, açık bir şekilde tüm Analytics müşterilerinin Google Analytics bilgileri ile kişisel bilgileri ilişkilendiren bilgileri toplamasını yasaklar.

Çerez tarafından toplanan bilgiler, Google tarafından depolanır. Google Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çerezlere izin vermemeyi seçebilirsiniz. Bu şekilde 6k Medikal'e ve kullandığımız Google Analytics aracına tamamen anonim kalırsınız.