6K Medikal ENGLISH MENÜ

RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti

RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti

Ablasyon Ürünleri

RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti

RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti Detaylı Bilgi

  • RFA1510-Cool-tip RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti E Serisi 15 cm – 1 cm 17G (1.4 mm) 
  • RFA1507-Cool-tip RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti E Serisi 14.4 cm – 0.7 cm 17G (1.4 mm) 
  • RFA1530- Cool-tip RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti E Serisi 15 cm – 3 cm 17G (1.4 mm) 
  • RFA1520- Cool-tip RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti E Serisi 15 cm – 2 cm 17G (1.4 mm)
  • RFA2030- Cool-tip RF Ablasyon Tek Elektrot Kiti E Serisi 20 cm – 3 cm 17G (1.4 mm) 
HAKKIMIZDA 6K MedikalRoyal Ofice Mustafa Kemal Mahallesi 2133.Sokak 4/1 Çankaya/Ankara
0(312) 433 6000